Hospoda rocku rádia Beat, jedinej motobar v Brně

Informace pro organizátory akcí