Hospoda rocku rádia Beat, jedinej motobar v Brně

Hospoda rocku